Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s’entendre avec qn från svenska till franska

medavec

Översätt s’entendre avec qn till andra språk