Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s�� ��r, s�� ��r det från svenska till franska

Översätt s�� ��r, s�� ��r det till andra språk