Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s���en sortir från svenska till franska

medavec

Översätt s���en sortir till andra språk