Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s��, i den utstr��ckning från svenska till franska

Översätt s��, i den utstr��ckning till andra språk