Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s��r d'elle, sur d'elle från svenska till franska

Översätt s��r d\'elle, sur d\'elle till andra språk