Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s��tt er ner! från svenska till franska

Översätt s��tt er ner! till andra språk