Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta s'arr��ter, s'arreter från svenska till franska

Översätt s\'arr��ter, s\'arreter till andra språk