Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta samla tankarna från svenska till franska

sinases
omdans
idans
vises

Översätt samla tankarna till andra språk