Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta samma, till och med från svenska till franska

tillà

Översätt samma, till och med till andra språk