Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta samtidigt, på samma gång från svenska till franska

Översätt samtidigt, på samma gång till andra språk