Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sauf, except�� från svenska till franska

medavec

Översätt sauf, except�� till andra språk