Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sauver sa vie från franska till svenska

vieliv

Översätt sauver sa vie till andra språk