Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta scout, inte katolsk från svenska till franska

Översätt scout, inte katolsk till andra språk