Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta se d��cider �� från svenska till franska

Översätt se d��cider �� till andra språk