Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta se moquer de qn från svenska till franska

medavec

Översätt se moquer de qn till andra språk