Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta se sentir mal �� l���aise från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt se sentir mal �� l���aise till andra språk