Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sedan, efteråt, därefter från svenska till franska

Översätt sedan, efteråt, därefter till andra språk