Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta semaine (f) från svenska till franska

ipar

Översätt semaine (f) till andra språk