Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta servez-vous, servir från franska till svenska

vousni

Översätt servez-vous, servir till andra språk