Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ses cheveux från franska till svenska

sessina
sesvi

Översätt ses cheveux till andra språk