Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ses oreilles från franska till svenska

sessina
sesvi

Översätt ses oreilles till andra språk