Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ses parents från franska till svenska

sessina
sesvi
tesdina

Översätt ses parents till andra språk