Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ses som något negativt från svenska till franska

somqui
somque

Översätt ses som något negativt till andra språk