Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sina föräldrar från svenska till franska

sinases
MinaMes
vises
dinates

Översätt sina föräldrar till andra språk