Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sina släktingar, sin släkt från svenska till franska

sinases
sonfils

Översätt sina släktingar, sin släkt till andra språk