Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sina sl��ktingar, sin sl��kt från svenska till franska

sinases
sonfils

Översätt sina sl��ktingar, sin sl��kt till andra språk