Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sju meter l��ng från svenska till franska

sjusept
7sept

Översätt sju meter l��ng till andra språk