Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sjuttiosju från svenska till franska

sjusept
7sept
TioDix

Översätt sjuttiosju till andra språk