Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sjutton ocks��! från svenska till franska

sjusept
7sept
TioDix
årans

Översätt sjutton ocks��! till andra språk