Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skälla, att skälla från svenska till franska

attque

Översätt skälla, att skälla till andra språk