Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ska vi forts��tta från svenska till franska

Översätt ska vi forts��tta till andra språk