Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ska vi g�� p�� bio från svenska till franska

biocine

Översätt ska vi g�� p�� bio till andra språk