Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ska vi ta en kaffe från svenska till franska

Översätt ska vi ta en kaffe till andra språk