Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skaffa sig, utveckla från svenska till franska

Översätt skaffa sig, utveckla till andra språk