Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skaka hand med, h��lsa p�� ngn, h��lsa p�� n��gon från svenska till franska

medavec

Översätt skaka hand med, h��lsa p�� ngn, h��lsa p�� n��gon till andra språk