Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skoja, skämta från svenska till franska

Översätt skoja, skämta till andra språk