Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skola, sexan till nian från svenska till franska

tillà

Översätt skola, sexan till nian till andra språk