Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skriv till mig från svenska till franska

tillà

Översätt skriv till mig till andra språk