Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sl�� sig ner från svenska till franska

Översätt sl�� sig ner till andra språk