Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sl�� tillbaka mot från svenska till franska

motvers

Översätt sl�� tillbaka mot till andra språk