Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sluta!, lägg av! från svenska till franska

dinates
medavec

Översätt sluta!, lägg av! till andra språk