Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sluta, hejda från svenska till franska

dinates

Översätt sluta, hejda till andra språk