Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta smör från svenska till franska

Annons
Annons
ochet
Annons
Annons
medavec
Annons

Översätt smör till andra språk