Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta smaklig måltid! från svenska till franska

Översätt smaklig måltid! till andra språk