Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta snart, inom kort från svenska till franska

omdans
idans
sinases

Översätt snart, inom kort till andra språk