Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta snyggt klädd från svenska till franska

Översätt snyggt klädd till andra språk