Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som ��r från svenska till franska

somqui
somque

Översätt som ��r till andra språk