Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som ��r i samma ��lder som jag från svenska till franska

Översätt som ��r i samma ��lder som jag till andra språk