Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som Lisa har ärvt av sin mamma från svenska till franska

hara

Översätt som Lisa har ärvt av sin mamma till andra språk