Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som ankommer från, från från svenska till franska

Annons
somqui
Annons
Annons
somque
Annons
Annons

Översätt som ankommer från, från till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018